Activiteiten

De Marine Club Rotterdam organiseert elke tweede donderdag van de maand een lunchbijeenkomst met een spreker of een zgn. business-to-business lunch.
Vaste bijeenkomsten in het jaar zijn de Nieuwjaarsreceptie, de Haringparty en de Kerstlunch.
Deze bijeenkomsten verstevigen de onderlinge saamhorigheid en vriendschap en verdiepen de zakelijke inzichten.
Voor naslag en versoepeling van onderlinge tussentijdse contacten raadpleegt men het unieke MCR "Smoelenboek", dat naast een foto met adresgegevens ook bondig de activiteiten van ieder lid samenvat. Op die wijze is men vrijwel steeds "on line" met elkaar.

In het verleden georganiseerde evenementen zijn onder andere:

De MCR reikt sinds 1990 jaarlijks de zogenoemde MCR-prijs uit aan "de beste" leerling van het maritiem onderwijs.