Doelstellingen

De Marine Club Rotterdam heeft als motto "Samenwerken in Verbondenheid".

Om dit te bereiken hebben we ons, binnen het kader van de in de Rotterdamse haven en de maritieme regio verrichte en te verrichten activiteiten, de volgende doelen gesteld:

Leden zijn natuurlijke personen, moeten minimaal 25 jaar oud zijn en dienen actief aan het arbeidsproces deel te nemen.

Het ledental ligt momenteel rond de 300.