Leden

Lidmaatschap

De Marine Club Rotterdam is een besloten vereniging en het lidmaatschap staat alleen open voor diegenen die werkzaam zijn in een leidinggevende functie in de haven- of transportsector, met de nadruk op Rotterdam. Kandidaten voor het lidmaatschap moeten voorgedragen worden door drie MCR-leden, die elk langer dan één jaar lid zijn en geen bestuursfunctie bekleden. Voordrachten worden behandeld door een toelatingscommissie en het bestuur beslist op basis van de bevindingen van deze commissie over de voordracht. Bij positief besluit nodigt het bestuur de kandidaat uit om lid te worden.

De contributie bedraagt € 275,00 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor nieuwe leden geldt een entreegeld van € 100,00. In de contributie zijn de kosten voor deelname aan de reguliere bijeenkomsten begrepen. Voor gasten die geïntroduceerd worden, is een bedrag verschuldigd van € 25,00 per lunchbijeenkomst.

» Aanmeldingsformulier downloaden

Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend door drie MCR-leden per post aan het secretariaat te worden toegestuurd. Het behandelen van meerdere formulieren voor één kandidaat is niet mogelijk.