Samen de stad sterker maken.

 

Missie Rotterdam Partners:

SAMEN DE STAD STERKER MAKEN

 

MCR voorzitter Dirk van der Plas was goed op dreef toen hij de relatief nieuwe directeur Jeroen Kuyper van Rotterdam Partners als gastspreker introduceerde op de afgelopen lunchbijeenkomst op het SS Rotterdam. De voorzitter meldde uitvoerig waar we van Kuyper zouden kunnen kennen, waarop deze reageerde met “wil je mijn verhaal gaan doen?”

 

Dat was zeker niet het doel van de ‘voorzittersaftrap’ voor de presentatie van de geboren en getogen Rotterdammer van  het bouwjaar 1968, zoals Kuyper aan het begin van zijn verhaal meldde. Daarin nam de gastspreker aanvankelijk de aanwezigen mee naar de jaren 60 en 70 toen de Harbour Jazz Club en het Hertenkamp nog bij het Weena te bezoeken waren. In de jaren 80 en daarna manifesteerden tuin- en landschapsarchitect en stedenbouwkundige Riek Bakker en (oud)burgemeester Bram Peper zich volgens Kuyper als grote inspirators voor de ontwikkeling van het ‘nieuwe Rotterdam’.

 

Dat kreeg steeds meer gestalte op de Kop van Zuid en andere delen van de stad. Kuyper noemde huidige ontwikkelingen rond het zogenoemde project Hart van Zuid, waar in 2021 een congrescentrum bij Ahoy en een paar hotels moeten zijn bijgebouwd. Dat moet de linker Maasoever als deel van de stad als Congresstad op de kaart zetten. Kuyper is zich ervan bewust dat “Rotterdam Zuid niet zo op onze radar stond”.  Het is duidelijk dat dit wel moet gebeuren. Er liggen daar tenslotte genoeg kansen voor verdere ontwikkeling van op zich al waardevolle wijken in dit grote stadsdeel. Daarover zullen gesprekken met directeur Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid gaan..

 

Rotterdam Partners blijkt naar Kuipers zeggen veel pijlen op de boog te hebben. Hij benoemde ondermeer het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het behouden van al gevestigde bedrijven, handelsbevordering al dan niet middels deelname aan economische missies van het Havenbedrijf Rotterdam en de organisatie van eigen reizen, het faciliteren van ondernemingen en banken, het zorgen voor bereikbaarheid van stad en regio, en wat al niet in het brede spectrum van economie, cultuur, lifestyle en welzijn.

 

De bevordering van het toerisme staat ook op de agenda van Rotterdam Partners. Kuyper zei dit over de scheidslijn tussen toeristen naar de stad trekken en het punt waarop toeristenbezoek te succesvol wordt: “het moeten geen Amsterdamse toestanden worden. Er moet beleid te maken zijn, waardoor toerisme niet overlastgevend wordt. Het staat vast dat het beeld van Rotterdam gewijzigd is; ook in Amsterdam en verder in Nederland. Dat is van economische waarde. We moeten het alleen niet hebben dat er zo’n 25 fietsbedrijven op de markt komen en aldus zorgen voor overlastgevende situaties.

 

Onder het motto ‘Samen de stad sterker maken’ zoekt Rotterdam Partners samenwerking met andere partijen binnen de gemeentelijke instellingen, het (haven)bedrijfsleven en universiteiten. “De Partners bent u eigenlijk”, aldus Kuyper, “want we zijn tenslotte met elkaar verbonden.”

 

Meer weten? Zie www.rotterdampartners.nl