Nieuws

Takenpakket voor leden en bestuur MCR

dinsdag 17 april 2018

Takenpakket voor leden en bestuur MCR:

MARINE CLUB ROTTERDAM KLAAR VOOR LEDENWERFACTIE

 

Het is een bekend probleem voor nagenoeg alle verenigingen: hoe kunnen we voor nieuwe, jonge aanwas zorgen. Dat probleem speelt ook bij de MCR, maar onder het motto ‘geen woorden, maar daden’ beloven de bestuursleden tenminste drie leden per bestuurslid te werven. Verder worden de contacten met het bestuur en leden van Jong Havenvereniging versterkt. Zo kan de MCR hun aandacht vestigen op de toegevoegde waarde van onze netwerkclub.

 

De acties zouden kunnen leiden tot het aanboren van jong aanstormend talent bij Jong Havenvereniging. Als daarvan leden geïnteresseerd zijn in lidmaatschap van de MCR is er tenminste een soort van garantie voor nieuwe aanwas van de club.

 

Er ligt een schone taak in het verschiet van MCR bestuur en de leden.  Uit de financiële stand van zaken die op de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gepresenteerd, bleek nut en noodzaak. De inkomsten zijn namelijk geslonken, doordat een aantal mensen de MCR hebben verlaten en daarmee deels voor de daling aan inkomsten zorgden.  Daar tegenover stonden de gestegen bestuursvergaderingkosten en andere hogere uitgaven dan begroot. “Er zijn te weinig nieuwe leden aangebracht”, aldus de bezorgde penningmeester Fred Gorter over het geslonken budget..

 

Het bestuur blijkt tenminste oor te hebben gehad voor de storm van kritiek die vorig jaar opstak op de voorgestelde veranderingen in het ledenbeleid. Daarmee kon de dreigende leegloop van de MCR worden afgewend. Vicevoorzitter Jan Overdevest stelde de aanwezigen op de ALV gerust in taalvoer voor taalpuristen: “We blijven bij de status quo zoals die is” en “er is geen onderscheid in leden die niet meer werkbaar in de haven zijn en degenen die daarin nog wel actief bezig zijn”..

 

Voer voor financieel deskundige MCR leden is er zeker. Kascommissie woordvoerder Ruud Meuldijk prees de accuratesse toewijding van financiële ondersteunster Annelies Zambrano die het teveel aan betaalde BTW ontdekte, maar constateerde ook dat de bestuurskosten veel te hoog waren. “Er moeten dus afspraken over de uitgaven voor 2018 worden gemaakt.” Dat klinkt als forse bezuinigingen, te beginnen met het afserveren van het idee om de in de nieuwsbrief gepubliceerde columns te bundelen. Meer financieel hout zal het voorstel van Bert de Nooyer snijden die ernstige twijfel heeft over het inlopen van de vermindering van € 9.000 aan inkomsten. Hij deed de suggestie om een combinatie te maken van de Nieuwjaarsreceptie en het jubileumfeest in 2019 tot een groot en goed feest.

 

De verhoging van het lidmaatschapgeld zal de kas zeker enigszins spekken. Als het daarom gaat, hoopt scheidend directeur Frist Loomeijer van het Maritiem Museum dat ‘zijn’ genomineerde museum kans maakt op € 100.000 euro als het de BankGiro Museumprijs krijgt. Hij beseft wel dat de ‘aaibaarheid factor’ van de twee kleinere voor de prijs genomineerde musea groter is. Hij beval de aanwezigen op de ALV in ieder geval aan om op het Maritiem Museum te stemmen, zodat het zicht op de honderdduizend groter zou worden.

 

MCR leden die nog geloven in het ouderwetse schrijfwerk, leverden ter plekke de uitgereikte ‘stemkaart’ in, terwijl digitaal stemmen ook mogelijk is via www.museumprijs.nlgenomineerden/Maritiem-Museum  Ga a.u.b. daarna naar de Marine Club Rotterdam groep op LinkedIn en sluit je aan bij die groep voor zover dat niet is gebeurd, en attendeer mede MCR leden op de digitale aanwezigheid van de club voor MCR leden. Daar is tussentijds nieuws en achtergronden te vinden over het mogelijke optreden van de Maritime Connected Members (ofwel leden die nieuwe leden graag willen voorstellen aan de MCR gevestigde orde) en andere vermeldenswaardige zaken.

 

Overzicht

Samen de stad sterker maken - Missie Rotterdam Partners

donderdag 1 januari 1970

  Missie Rotterdam Partners: SAMEN DE... lees verder

Takenpakket voor leden en bestuur MCR

dinsdag 17 april 2018

Takenpakket voor leden en bestuur MCR: MARINE... lees verder

Toegevoegde waarde van een Havenambassadeur niet onderkend

maandag 8 oktober 2018

  Toegevoegde waarde van een... lees verder

Samen nog meer Eendracht en Samenwerken in Verbondenheid

dinsdag 16 oktober 2018

Stichting Zeilschip Eendracht en MCR motto’s... lees verder

Geestelijk voedsel van een commissaris van de Koning

woensdag 19 december 2018

Geestelijk voedsel van een Commissaris van de... lees verder

Oud en nieuw in de Old Dutch

donderdag 1 januari 1970

Oud en nieuw in The Old Dutch   “De... lees verder